Svete mise su nedjeljom u župnoj crkvi u 8, 10 i 17 sati.

Radnim danom – prema rasporedu župnog listića.