Svete mise nedjeljom su u župnoj crkvi u 8 i 10 sati.

Nedjeljom, u srpnju i kolovozu,  nema svete mise u 17 sati.

Radnim danom – prema rasporedu župnog listića.