NEDJELJOM SU SVETE MISE U 8, 10 i 17 sati.

Radnim danom:

utorak, četvrtak i petak u 18 sati,

srijeda i subota u 8 sati.

Događanja u župi su prema rasporedu župnog listića.

POBOŽNOST KRIŽNOGA PUTA

Pobožnost križnoga puta je PETKOM u 17:30, te NEDJELJOM u 9:30.