Kanonska vizitacija

U petak, 6. studenog 2020. godine, našu župu pohodio je mons. Ivan Miklenić, arhiđakon zagorski, u sklopu kanonske vizitacije koja se obavlja svakih 5 godina.

Vizitator je obišao i posjetio sve sakralne objekte, pregledao i potpisao matične i druge knjige te se sastao sa ekonomskim vijećnicima župe.

Pohvalio je rad i život župe, napose organizaciju obnove župne crkve stradale u potresu.