Kapela sv. Fabijana i Sebastijana teško oštećena u potresu

Kapela sv. Fabijana i Sebastijana od svih objekata župe najviše je oštećena. Dolaskom pred kapelu na pročelju je vidljiva veća okomita pukotina koja seže od ulaznih vrata preko rozete pa sve do krova kapele. Uz nju slijede i dvije dijagonalne, također od ulaza prema bočnim stranama. Vanjska puknuća vidljiva su posebno kod svakog prozora i idu u svim smjerovima. Kako na prednjem, tako i na stražnjem zidu kapele vidljivo je pomaknuće cijelog zida nekoliko centimetara prema van. Tamo gdje je nadograđena sakristija na kapelu vidi se rascjep i veći pomak. Ulaskom u kapelu na svakom zidu ima znatnih puknuća i odvajanja zidova, osobito između temelja i donjih dijelova zidova.  Glavni obnovljeni oltar ostao je na mjestu uz manje pomake i puknuća dva drvena kipa.

Statičar je pregledao kapelu i izdao nalog za njezino zatvaranje jer postoji mogućnost urušavanja.

Iz kapele je premješten novoobnovljeni oltar sv. Fabijana i Sebastijana u prostorije župne crkve.

Pogledaj galeriju.