Kapela sv. Fabijana i Sebastijana teško oštećena u potresu

Kapela sv. Fabijana i Sebastijana u Slanom Potoku, najviše je oštećena od sakralnih objekata naše župe koje je zadesio potres. Kapela je popucala sa svih strana i jako je loša što se tiče sadašnja statike. Izvana su velike rasjekotine između zidova, a i unutrašnjost je dosta loša. Sam oltar koji je nedugo obnovljen, nije zadobio veća oštećenja.