Molitva i misa za nerođene

Naša župa je u ponedjeljak predmolila molitvu u sklopu inicijative “40 dana za život” na našem Bračaku.