Nova ploča za osmrtnice

 

Nas zupnik, vlč. Nikola, dao je izraditi po svom nacrtu novu ploču za osmrtnice koja je postavljena pored kapele Srca Isusova, nasuprot župne crkve.
Vlč. Nikola je želio ukazati na potrebu ovakvih ploča po cijeloj našoj župi, jer mjesto za osmrtnice treba biti posebno mjesto s posebnim pijetetom za osobu koja je umrla.
Župnik se nada i vjeruje, da će svi mjesni odbori u našoj Općini također postaviti ovakve ploče kako se osmrtnice nebi stavljale po stablima, a nikako više po Križevima koji su uz naše ceste.