Oštećenja od potresa u župnoj crkvi sv. Jurja

Župna crkva sv. Jurja oštećena je u potresu. Većim dijelom se radi o oštećenju gornjeg dijela  zidova te stropa, ujedno su oštećene bolte i dosta su napukle. Vanjskih oštećenja nema.