Sakramenti inicijacije u odrasloj dobi

Odrasle osobe (od srednje škole nadalje), a koje nisu primile sve sakramente kršćanske inicijacije (krštenje, potvrda i pričest) uključuju se u vjeronaučnu pripravu koja započinje početkom listopada, a završava u uskrsno vrijeme.

Kroz to razdoblje kandidati se pripremaju za primanje sakramenata i kasniji život u zajednici. Crkva ne dopušta primanje sakramenata inicijacije bez dostatne priprave! Kandidati koji ne žive u župi sv. Jurja donose od svojega župnika potvrdu da mogu pohađati pripravu i primiti sakramente inicijacije u našoj župi.