Sprovod

PRIJAVA SMRTNOG SLUČAJA I ORGANIZIRANJE KRŠĆANSKOG POGREBA

Svima koji otvaraju ovu stranicu zbog smrti člana obitelji, želimo izraziti kršćansko suosjećanje u nadi vječnog života i ponovnog susreta s našim pokojnima!

Postupak kod smrtnog slučaja

U slučaju da smrt nastupi u kući ili stanu, prijava smrti vrši se u domovima zdravlja ili hitnoj medicinskoj pomoći.

Ako je smrt nastupila u bolnici, obitelj se javlja na odjel bolnice gdje je pokojna osoba ležala, zatim se javlja na odjel patologije ili mrtvačnice. Zatim se kontaktira pogrebno poduzeće koje organizira pokop.

Kada saznate vrijeme sprovoda obitelj dolazi prijaviti smrt u župni ured. Za prijavu smrti u župnom uredu potrebni su ovi podaci o pokojniku:

  • Datum i mjesto smrti
  • Ime i prezime, a za žensku još i djevojačko prezime
  • Datum i mjesto rođenja
  • Ime i prezime bračnog partnera, ime i prezime oca, ime i djevojačko prezime majke
  • Adresa stanovanja
  • Je li pokojnik primio sakramente prije smrti?
  • Mjesto i vrijeme pogreba
  • Uzrok smrti