STUBIČKI DEKANAT sedmi dan devetnice ususret Stepinčevu hodočastio u Krašić

Sedmoga dana duhovne priprave za proslavu Stepinčeva u blaženikovoj rodnoj župi u Krašiću u utorak 7. veljače misno slavlje u župnoj crkvi Presvetog Trojstva predvodio je dekan Stubičkog dekanata i župnik u Gornjoj Stubici preč. Nikola Jurković koji je ujedno predvodio i cijeli Stubički dekanat – župe Oroslavlje, Marija Bistrica, Stubičke Toplice, Donja Stubica i Kraljev vrh.

Propovijedao je supsidijar u Hrvatskom nacionalnom svetištu Majke Božje Bistričke u Mariji Bistrici preč. Dragutin Kučan.

„Vremena progonstva za Crkvu su teška vremena, ali i razdoblja naročitog blagoslova. U prvoj Crkvi se reklo. Krv mučenika je sjeme novih kršćana. Broj mučenika koji su za vjeru položili živote bio je jedan od najsnažniji dokaza da je kršćanstvo božanskoga podrijetla. Za utvare i bajke ne ide se u smrt“, istaknuo je preč. Kučan.

Osvrnuo se na brojna iskustva koje je doživio tijekom svoje službe u Krašiću. „Na počecima mojega službovanja u Krašiću, postulator kauze mons. Jurja Batelja doveo je jednog monsinjora iz Rima koji je sudjelovao u procesu proglašenja blaženim. Taj monsinjor je sudjelovao kao đavolji odvjetnik u tome procesu. Izrekao je svoje mišljenje da se kardinala može proglasiti blaženim temelj mučeništva koje je podnio“, rekao je.

Prisjetio se i susreta s tim monsinjorom. „Prolistao je misal i tamo je otkrio jednu važnu činjenicu. Kardinala je na dva mjesta svojom rukom upisao ime sv. Josipa, zaručnika Blažene Djevice Marije. Rekao je tada: ‘Gledajte kako je bl. kardinal Alojzije Stepinac bio dalekovidan. U kanon mise ime sv. Josipa upisao je točno onako kako je Drugi vatikanski koncil odredio da bude upisano u taj kanon“, rekao je propovjednik.

Prisjetio se i svjedočanstva jednoga vjernika o njegovom susretu s kardinalom Stepincem. „Skupina umirovljenika je došla iz Rijeke u Krašić. Jedan stariji gospodin je došao pred mene i htio je posvjedočiti. Bio je u zatvoru u Lepoglavi u vrijeme kada i kardinal. Njegovo ime je Slavko Mihalić i htio je pred tim skupom hodočasnika iznijeti svoj doživljaj. Radio je u praonici rublja, a kardinalu je bilo vrijeme šetnje. Nitko se nije smisao susresti s njime. Njegov nadređeni ga je poslao preko dvorišta u drugu prostoriju da nešto odnese. Kako je Stepinac bio u šetnji u pratnji policajca, ovaj je prošao i pozdravio ga s ‘hvaljen Isus i Marija’ i otrčao gdje je morao ići“, rekao je te dodao da je kasnije bio u strahu da će zbog toga biti kažnjen, no ništa se nije dogodilo.

Preč. Kučan u propovijedi je istaknuo brojna uslišanja po zagovoru bl. Alojzija Stepinca koje su vjernici podijelili s njime, rekavši da je, prema njegovom iskustvu, blaženik zagovornik nezaposlenih, bolesnika, učenika i studenata, krivo optuženih te nerotkinja.