Stanje crkve nakon razornoga potresa, 29. prosinca

Dragi vjernici,

nakon razornog potresa koji je zadesio danas, 29. prosinca, grad Petrinju i okolicu te koji se izrazito osjetio u Zagrebu, ali istotako kod nas u Gornjoj Stubici nije prouzročio znatne štete.

Odmah nakon potresa, crkva je detaljno pregledana zajedno sa izvođačem radova te u unutrašnjosti crkve nema nikakvih vidljivih oštećenja. Sve je na svome mjestu te ništa od obnovljenoga nije oštećeno. Na vanjskoj strani crkve došlo je do povećanja pukotina kako na bočnim stranama tako i na apsidi.

Zahvaljujem gosp. Načelniku na brizi kao i svima vama, dragi župljani, koji ste odmah nakon potresa uputili mnoge telefonske pozive te iskazali brigu za crkvu.

Molimo zajedno za sve one koji su teško stradali u potresu te za one koji im pomažu kako bi im dragi Bog mogao dati snage.