Župna kuća oštećena u potresu

Stari „farof“, odnosno župna kuća oštećena je u potresu. Vanjski zidovi su napuknuli, a unutrašnji zidovi su svi jako oštećeni.