Župni Caritas

Što je ustvari Caritas najbolje će nam opisati riječi bl. Alojzija Stepinca kojima u uvodniku prvog broja Karitasa, vjesnika za karitativnu akciju Nadbiskupije zagrebačke, govori: „Što hoćemo? Ništa nova! Hoćemo samo pokazati da u Katoličkoj Crkvi još živi onaj duh koji je božanski Spasitelj ulio u nju. Hoćemo pokazati da u Katoličkoj Crkvi još živi duh djelotvorne ljubavi. Hoćemo da ona lijepa svjetiljka, što gori u srcu svakog kršćanina – a to je djelotvorna ljubav – da ta svjetiljka i dalje stoji pred licem Gospodnjim. Ako bi se pak gdjegod počela gasiti, da joj nanovo prilijemo ulja. A ako bi se gdjegod nesrećom sasvim ugasila, da ju nanovo zapalimo.”

ORGANIZACIJA ŽUPNOG CARITASA U NAŠOJ ŽUPI

Župni Caritas je humanitarna organizacija pri župi i po uzoru na slične organizacije ima svoj upravni odbor (voditelj, zamjenik, zapisničar i blagajnik). Svi članovi Odbora župnog Caritasa, na čelu s voditeljem, su vjernici laici. Svi članovi zajedno i svaki osobno za sve svoje poslove i postupke vezane uz Caritas, bilo koje prirode, odgovaraju upravitelju župe.

Uz Odbor župnog Caritasa, broj članova se svakodnevno povećava. Odbor čine:

 • Mirjana Sačer – voditeljica
 • Marija Kuhta – zamjenica
 • Tatjana Benko – zapisničarka
 • Marija Dinjar – blagajnica

Prema osnovnim smjernicama, koje su propisane za djelovanje župnih Caritasa, i naš je Caritas prepoznao situaciju u sadašnjem društvu koja se naravno preslikala na okruženje u kojem živimo. Zbog sadašnje sve lošije gospodarske situacije sve više ljudi ostaje bez posla pa ima sve više obitelji koje žive na rubu dostojanstva u neimaštini i sve više je umirovljenika koji jedva preživljavaju, dakle sve je više sugrađana u potrebi. Uzevši u obzir stvarne materijalne mogućnosti te fizičke mogućnosti i raspoloživosti sadašnjih članova župnog Caritasa, dogovoren je djelokrug rada našeg župnog Caritasa, način financiranja predviđenih humanitarnih akcija te način suradnje s ostalim socijalnim subjektima lokalne zajednice.

DJELOKRUG RADA

Djelatnici našeg Caritasa brinu o nemoćnim i usamljenim osobama, obiteljima s više djece i svim ostalim članovima naše zajednice koji su u bilo kakvoj potrebi materijalne, zdravstvene i socijalne prirode, bez obzira na nacionalno, vjersko ili ideološko opredjeljenje. Tijekom cijele godine članovi Caritasa nastoje biti spone ili posrednici između onih koji žele nešto donirati (odjeću, obuću, opremu za djecu, namještaj) i onih članova naše zajednice koji imaju potrebe za takvim stvarima. Djelatnici Caritasa napominju kako donirana roba mora biti u uporabnom stanju da se netko još može njome okoristiti, a ne da to bude roba bez uporabne vrijednosti i da se doveze u Caritas samo iz razloga da se ne vozi na smetlište. Potrebno je voditi računa da čovjek bude dostojanstven i odgovoran i u trenutku darivanja i u trenutku primanja pomoći, a to znači da se daruju stvari zbog kojih čovjeka nije stid da ih daruje, a isto tako da se ne uzimaju stvari koje nisu potrebne pa ih se po odlasku iz Caritasa baca po grabama uz cestu. Stoga je jako bitno da se takva roba doveze osobno i da se preda u nazočnosti nekog od djelatnika Caritasa, a ne da se ostavlja pred vratima. Isto tako je bitno da oni kojima je roba potrebna, imaju mjeru u svojim prohtjevima. Uzimajući o obzir sve nabrojeno, župni Caritas nastoji pomoći raznim vidovima svoga djelovanja, koji se mogu prepoznati kao:

 • pomoć u hrani
 • pomoć u odjeći
 • pomoć u opskrbi namještajem i slično
 • financijska pripomoć u liječenju (skupi lijekovi)

NAČINI PRIKUPLJANJA SREDSTAVA

Financijski sponzori

 • pojedinci
 • privatne tvrtke
 • vlastiti izvori

Sponzori materijalnih dobara

 • prehrambeni proizvodi od tijesta, tjestenine – „Lovita“

Humanitarni materijalni prilozi širokog kruga građanstva

Polazeći od činjenice da se svaki socijalno osjetljiv čovjek osjeća korisnijim ako nekom pomogne, Caritas pokušava uključiti u humanitarno djelovanje što širi krug vjernika i ostalih građana kroz akcije kao što su “košare dobrote” koje su tijekom cijele godine postavljene u trgovačkom centru „Trgostil“ u Gornjoj Stubici. Na taj način se prikupi značajna količina najosnovnijih potrepština za poklon-pakete.

Financiranje župnog Caritasa iz akcijskih prodaja

Kako pribavljanje potrebnih financijskih sredstava ne bi bilo samo “prosjačenje”, sredstva za kupovinu potrebnih artikala članice Caritasa prikupljaju i prigodnom prodajom ukrasa (Božić, Uskrs, Jurjevo) koje su same izradile.

CARITAS ŽUPE SV. JURJA GORNJA STUBICA

RADNO VRIJEME

 • ZADNJI ČETVRTAK U MJESESCU  17h – 18h