NEDJELJOM SU SVETE MISE U 8, 10 i 17 sati.

Radnim danom:

utorak, četvrtak i petak u 18 sati,

srijeda i subota u 8 sati.

Događanja u župi su prema rasporedu župnog listića.

PRVA SVETA PRIČEST

Prva sveta pričest u našoj je župi 19. svibnja u 10 sati.