NEDJELJOM SU SVETE MISE U 8,10 I 17 SATI.

Radnim danom – prema rasporedu župnog listića.

SVETI PETAR I PAVAO

U srijedu, 29. lipnja, svete mise su u 10 i 18 sati.

PROŠTENJE U ŠAGUDOVCU

U nedjelju, 17. srpnja, u 11:30 je proštenje u kapeli Rastanka apostola u Šagudovcu.