ISPIT SAVJESTI

  1. Svjetlost jarka osvanu

Očitujem li svojom vjerom povjerenje u Božju svemoć? Jesam li životom okrenut prema Bogu koji je svjetlo života? Brinem li se za svoju vjeru? Nastojim li je produbljivati, izgrađivati? Koliko rastem u vjeri? Zatvaram li vjeru u osobni život, u privatnost, ili nastojim biti svjedok vjere? Koliko sam odgovoran za vjeru drugih, onih s kojima svaki dan živim i koje susre-ćem. Stvaram li oko sebe ozračje vjere, svjetlo Božje blizine? Stidim li se javno svjedočiti vjeru, bez straha od vrijeđanja, omalovažavanja i ismijavanja?

  1. Tama nasuprot Svjetlu

Na koji način razumijevam svoje grijehe? Shvaćam li da je grijeh opiranje Bogu i njegovu svjetlu? Prihvaćam li grijeh samo kao dio ljudskosti ili spoznajem da on ranjava i guši božanski život u meni? Kako često razmišljam o grijesima koji me stalno prate, kao sjena ili tama moga života? Možda se jednostavno pomirujem s grijesima? Trudim li se dovoljno da svjetlo vjere rasvijetli najskrivenije kutke moga života? Spoznajem li da sam čovjek kojemu treba obraćenje? Osjećam li duboko u sebi da me Božji poziv na obraćenje treba osobno dirnuti te stoga uistinu trebam čišćenje od pogrješaka, nevjernosti, nedosljednosti, zakašnjelosti – i sve to u pokajničkom raspoloženju? Jesam li svjestan da mi priznanje grijeha, osim što je čin vjernosti, dosljednosti i hrabrosti, pomaže u učvršćivanju vjere? Jesam li odlučan u želji za obraćenjem? Trudim li se da mi sakrament pomirenja doista bude susret s Božjim milosrđem i povratak u njegovo svjetlo? Koliko se trudim živjeti milost darovanoga oproštenja?

  1. Da sol ne obljutavi i svjetlo ne ugasne

Koliko svoju vjeru hranim molitvom? Je li ta molitva istinski susret i razgovor s Bogom ili je riječ o izvanjskomu formalizmu? Što je za mene molitva? Molim li samo riječima koje izgovaram? Umijem li biti u tišini pred Bogom? Šutjeti pred njim i dopustiti mu da mi on govori? Jesam li spreman tako moliti da molitva ne bude izolirani trenutak dana, nego susret koji preobražava i Božjom prisutnošću prodahnjuje sav moj život? Jesam li svetkovao Dan Gospodnji, aktivno sudjelujući u euharistijskomu slavlju? Koliko se trudim sudjelovati u slavlju euharistije? Kako se pripremam za nedjeljnu euharistiju? Živim li od nedjelje, Dana Gospodnjega, od susreta s Bogom, ili mislim kako živim samo od svoga tjednog rada? Čitam li Sveto pismo? Razmišljam li o naviještenoj Božjoj riječi? Gajim li obiteljsku molitvu? Jesam li zauzet u odgoju djece za molitvu, osobito za obiteljsku molitvu?

  1. Sol zemlje i svjetlo svijeta

Vršim li Božje zapovjedi? Koliko sam stvarne pozornosti posvetio temeljnim vrjednotama kao što su obitelj i poštivanje života? Jesam li bio primjer vjere drugima? Mogu li reći da sam bio svjetlo svijeta, osobito u trenutcima kad je oko mene vladala tama beznađa, grijeha i protivljenja Bogu? Zauzimam li se za istinu evanđelja? Jesam li možda svojim načinom razmišljanja, riječima ili djelima dao protusvjedočanstvo vjere? Jesam li skrivao svoju vjeru? Jesam li možda bio razlogom grijeha ili sablazni drugima? Kako samo svjetlo vjere svjedočio u svagdašnjemu životu: u odnosu prema drugima, u odnosu prema ukućanima, prema onima s kojima se svakodnevno susrećem? Odnosim li se odgovorno prema svojim dužnostima, prema poslu, prema ljudima i društvenoj zajednici kojoj je potreban moj rad? Koliko savjesno vršim svoje dužnosti? Jesam li zlorabio mogućnosti koje su mi se pružale, slobodu koja mi je dana, povjerenje koje mi je ukazano? Jesam li odgovoran za poštenje i pravednost u društvu u kojemu živim? Jesam li bio pravedan i suosjećajan prema drugima? Jesam li drugima uskraćivao njihova prava? Jesam li im iskazivao razumijevanje i potrebnu kršćansku ljubav? Koliko sam brige i skrbi iskazao prema siromasima i potrebnima, starima ili osamljenima? Koliko doprinosim boljitku onih koji oskudijevaju? Živim li u rasipnosti? Kako živim kršćansku moralnost u odnosu prema tijelu? Jesam li odgovoran za dar života ili ga narušavam uzimanjem droga i alkohola? Poštujem li dostojanstvo drugih? Poštujem li dostojanstvo osoba drugoga spola? Možda ih gledam ili doživljavam kao objekt požude? Jesam li na izravan ili neizravan način sudjelovao u iskorištavanju drugih, kroz nemoralne čine, kroz nemoralno štivo, fotografije ili filmove? Svladavam li iskušenje požude? Živim li odgovorno dar roditeljstva? Prihvaćam li dar života kao sveti Božji dar?

Jesam li uistinu svjetlo svijeta?

Dokle u mome životu dopire svjetlo vjere?

Je li vjera ograničena samo na trenutke molitve ili

prodahnjuje i preobražava sav moj život?

Vi ste sol zemlje. Ali ako sol obljutavi, čime će se ona osoliti?…

Vi ste svjetlo svijeta, govori Gospodin.

Jesmo li uistinu svjetlo i sol?

Ima li naša vjera svojstva soli i svjetla koji daju drukčiji okus

ovome svijetu, bez na bez nametljivosti, nasilja i laži?