Obnovljena kapela u Dobrim Zdencima

Kapela Kraljice Mira u Dobrim Zdencima kroz mjesec lipanj i srpanj potpuno je iznutra obnovljena.

Napravljeno je: novi strop, nove instalacije struje, zvučnici, svetohranište, nova sakristija u tornju, obnovljena ulazna vrata, novi prozori na tornju, sve je pokrečeno, nova ograda  u izradi.

Zahvaljujemo voditelju radova gospodinu Mladenu Čuparu, sa sinom Filipom i radnikom. Ivani Orešić za cijelokupnu brigu oko obnove i za pospremanje i čišćenje, Darku i Željku Orešić na radovima sa strojevima, Branku Svibenu koji je napravio cijelu novu instalaciju struje, Juraju Moštaku na postavljanju zvučnika, Ivanu Bokunu na stolarskim radovima,  Ivanu Sačeru na izradi ograde, Ivanu Hrenu na donaciji staze uz kapelu.

Posebnu zahvalu upućujemo načelniku Općine gospodinu Jasminu Krizmaniću, zamjeniku načelnika i predsjednici Općinskog vijeća na donaciji od 35.000 kn.

Zahvaljujemo i mještanima Dobrih Zdenaca koji su darovali 8.500 kn za potrebe radova.

Cijela investicija obnove kapele iznosi 65.000 kn.

Sve ljude dobre volje molimo da ako se žele uključiti u pripomoć oko sanacije troškova obnove da to mogu učiniti kod Ivane Orešić ili župnika.

Dobri Bog neka bude svima najveća zahvala ali i blagoslov za svako učinjeno dobro djelo.