Oštećenja od potresa u župnoj crkvi sv. Jurja

Župna crkva sv. Jurja pretrpjela je znatna oštećenja koja su vidljiva kako unutra, tako i na vanjskom djelu. Središnja lađa crkve ima pukotine po gornjim dijelovima zidova te po cijelom stropu, kako uzduž tako i na poprijeko. Veliko puknuća uviđamo na apsidi kod glavnog oltara. Sama apsida pretrpjela je znatne štete koje se vide u odlomljenim komadima betona i kamena. Neposredno ispod stropa nalaze se manji vitraji oko kojih su također zidovi potpuno ispucali, oni su pretrpjeli blaga izbočenja uslijed pomaka zidova. Žbuka sa stropa je u većem djelu otpala, osobito na spojevima zidova. Ulaskom u pokrajnje kapele Gospe Žalosne i sv. Florijana možemo uočiti puknuće na boltama, ali također i na svodovima iznad oltara. Također u pokrajnjim lađama vidljiva su puknuća gornjeg dijela zida i samog stropa s kojega je otpala žbuka. Kor crkve dosta je uništen jer su se dogodila puknuća na svodu iznad orgulja. Dva mala bočna vitraja su pretrpjela izbočenja i pokoji komadić stakla je otpao, no za sada se dobro drže.  Toranj crkve ima manjih puknuća koja su vidljiva kako s vanjske tako i s unutarnje strane. Oko cijele crkve po svim zidovima vidljiva su vanjska puknuća, a posebno na apsidalnom zidu.

Pogledaj galeriju.