Preporuke HZJZ-a za sprečavanje zaraze COVID-19 tijekom obreda

Specifične mjere za Katoličku Crkvu

 • Bez blagoslovljene vode na ulazu

Preporučuje se uklanjanje blagoslovljene vode iz crkava i drugih liturgijskih prostora kojom obično vjernici čine znak križa prilikom ulaska ili izlaska iz crkve ili drugog molitvenog prostora.

 

 • Nema molitvenika ni pjesmarica

Za vrijeme trajanje epidemije, neophodno je uklanjanje molitvenika i pjesmarica iz klupa.

 

 • Nema pružanja ruku

Izbjegava se pružanja znaka mira u slavlju euharistije uobičajenom gestom.

 

 • Maske za lice

Preporučljivo je koristiti zaštitne maske preko usta i nosa tijekom boravka u zatvorenom prostoru.

 

 • Higijena ruku

Pri ulasku i izlasku sudionici trebaju dezinficirati ruke.

 

 • Dezinfekcija ruku svećenika

Obvezna je dezinfekcija ruku svećenika – djelitelja svete pričesti prije samog čina podjeljivanja svete pričesti.

 

 • Sveta pričest na ruke

Podjela svete pričesti preporučuje se isključivo na ruku, a ne na usta.

 

 • Mjere za ispovijed

Za ispovijed se preporučuje prostor (crkva ili sakristija ili dvorana ili drugi odgovarajući molitveni prostor) gdje je moguće ostvariti preporučeni fizički razmak između vjernika.

 

 • Nema kateheze

Župna kateheza i druge župne aktivnosti za djecu u organizaciji župe se do daljnjega odgađaju.

 

 • Nema zborskog pjevanja

Pjevanje koje predvodi veća skupina pjevača s jednoga mjesta do daljnjega se izostavlja.

 

 • Prikupljanje milostinje

Postupak prikupljanja milostinje neka se prilagodi tako da vjernici ne dolaze rukama u kontakt s košaricom u koju prikuplja novac. Treba izbjegavati da vjernici jedan drugome dodaju košaricu za milostinju.

 

 • Ograničen broj sudionika na primanju sakramenata i nošenje maski

Sakramenti vjenčanja, krštenja i drugi obredi odvijaju se na način da bude prisutno najviše 10 osoba ako se radi o manjem prostoru ili više osoba s prethodno navedenim razmakom od najmanje 2 metra između osoba. Svećenik, kumovi i ostale osobe koje neminovno dolaze u bliži kontakt preporučuje se da nose maske za lice, dok se fizički kontakt posebno s malim djetetom od strane osoba koje nisu roditelji izbjegavaju. Obredne geste koje pretpostavljaju nužnost dodira potrebno je svesti na najmanju moguću mjeru.

Malo dijete ne nosi masku zbog opasnosti od gušenja.

 

 • Bez fizičkih kontakata

Bliske fizičke kontakte (rukovanje i ljubljenje) prilikom čestitanja je neophodno izbjegavati.