Proštenje u dvorcu Oršić

U nedjelju, 6. prosinca 2020., održano je godišnje proštenje u kapeli sv. Franje Ksaverskog u dvorcu Oršić.

Na početku svete mise djelatnici Muzeja su tradicionalno upalili drugu adventsku svijeću.

Na kraju svete mise, vlč. Nikola je posebno zahvalio upravi Muzeja što je omogućila slavljenje sakramenta krštenja i vjenčanja u dvorskoj kapeli za vrijeme obnove župne crkve. 

Sveta misa je održana uz pridržavanje svih epidemioloških mjera.