Radovi u župnoj crkvi

Poštovani župljani, vjernici i prijatelji,

donosimo galeriju slika obnove župne crkve koja je stradala u potresu. Radovi se odvijaju prema planu obnove te vjerujemo kako će se sve u danom roku završiti. Hvala svima koji su odazvali te pripomogli ovoj obnovi financijskim sredstvima. Vjerujemo kako su i drugi na tome putu te se i nadalje preporučamo.

Svojim molitvama pratimo tijek obnove naše župne crkve.

Sveti Juraj, moli za nas!

Pogledaj fotografije.