RASPORED BLAGOSLOVA OBITELJI 2015./2016.

26.12. subota od 12:00 sati – vlč. Dubravko – Gornji i Donji Kormani, Gajeva, Trg sv. Jurja, Haramustekova, Gupčevoj Lipi, Novo Naselje

                                               vlč. Nikola – Brezanska, Augustinčićeva, Šenoina, T. Brezovačkog, Matije Gupca od Vatrogasnog doma prema crkvi, Zagrebačka, Lovačka

27.12. Nedjelja od 11:30 sati – vlč. Dubravko – Sekirovo Selo, Volavečka, Volavec

                                                    vlč. Nikola –Gornji Matenci, Kolari, Pušci, Čajki, Gudani

28.12. ponedjeljak od 08:00 sati – vlč. Dubravko/vlč. Nikola –  Samci, Grofova Oršić, Matije

Gupca do Vatrogasnog doma, Brezje

29.12. utorak od 08:00 sati –  Hum Stubički (od Z. Frajtak)

30.12. srijeda od 08:00 sati – Slani Potok

31.12. četvrtak od 08:00 sati –vlč. Dubravko – Šagudovec

                                                   vlč. Nikola – Gusakovec

02.01. subota od 08:00 sati – Banšćica, Dobri Zdenci (Repićevo S.,Šagudi,Vrđuki, Boroše i Zrinščaki)

03.01. Nedjelja – vlč. Dubravko od 11:30 sati – Pasanska i Orehova Gorica (od F. Frajtak)

                             vlč. Nikola – od 08:00 sati – Dubovec

04.01. ponedjeljak od 08:00 sati – Hižakovec, Gornja Podgora i Milekovo selo

05.01. utorak od 08:00 sati – Jakšinec (Hum Stubički uz cestu), Karivaroš

07.01. četvrtak od 08:00 sati – Vinterovec i cijeli Modrovec