Započela konstruktivna obnova župnog dvora

U Gornjoj Stubici je sredinom svibnja započela konstruktivna obnova župnog dvora koji je stradao u potresu 2020. godine. Župni dvor je pretrpio veća oštećenja te nije bio u upotrebi. S vanjske strane, sjeverni zid je dijagonalno popucao, te se ta pukotina odrazila i na unutarnji spomenuti zid. Na krovu župne kuće došlo je do većeg pomaka i dislokacije crijepova. Ulaskom u kuću vidljiva su puknuća na svim pregradnim i nosivim zidovima sa otpadom žbuke. 

Zahvaljujući Ministarstvu kulture i medija te Fondu solidarnosti Europske Unije osigurana su sredstva za konstruktivnu obnovu u iznosu od 3.569.100,16 kuna.

Zalaganjem gospođe Lane Križaj i gospodina Igora Cindrića iz Konzervatorskog odjela u Krapini, te upravitelja župe preč. Nikole Jurkovića došlo je do realizacije ovoga projekta.

Radovi su krenuli u punom opsegu te se temeljito radi na obnovi svakog detalja vrijednog spomenika kulture.

 

Uz župni dvor obnavlja se i župna crkva te kapela sv. Fabijana i Sebastijana.