Župna kuća oštećena u potresu

Župna kuća pretrpjela je veća oštećenja. S vanjske strane, sjeverni zid je dijagonalno popucao, te se ta pukotina odrazila i na unutarnji spomenuti zid. Na krovu župne kuće došlo je do većeg pomaka i dislokacije crjepova koji su istoga dana vraćeni na svoje mjesto. Sama statika krova je izvrsna zbog čelične konstrukcije koja je međusobno povezana. Ulaskom u kuću vidljiva su puknuća na svim pregradnim i nosivim zidovima sa otpadom žbuke. Podrum nije pretrpio nikakva oštećenja.

Pogledaj galeriju.