Vjeronauk za krizmanike

Krizma

Za krizmu ili firmu redovito se pripremaju učenici osmih razreda osnovne škole koji stanuju na području naše župe. Od njih se traži da redovito pohađaju školski vjeronauk od prvog razreda osnovne škole te da u osmom razredu, uz školski, redovito pohađaju i župni vjeronauk te usvoje određena znanja.
Roditelji svakog djeteta, na početku vjeronaučne i školske godine, na roditeljskom sastanku, dobijaju prijavnicu za vjeronauk za krizmu. Tu prijavnicu, ispunjenu, roditelji ili djeca predaju u župni ured najkasnije do 1. studenoga. Ako žive izvan župe Sv. Jurja tada moraju donijeti dozvolu svojega župnika za pohađanje priprave i primanje Krizme u našoj župi. Ako su djeca krštena izvan naše župe tada donose potvrdu o krštenju iz župe u kojoj su kršteni.

PREUZMITE upisnicu.

Kumovi

Prema odredbi Crkve kumovi na krštenju i potvrdi moraju imati primljene sve sakramente kršćanske inicijacije, ako žive u braku moraju biti crkveno vjenčani i trebaju istinski živjeti kršćanskim životom. Dokaze o ispunjavanju ovih pretpostavki donose iz svoje župe krštenja i od župnika župe u kojoj žive. A dokument se zove POSVJEDOČENJE.

ŽUPNA KATEHEZA ZA KRIZMANIKE JE PETKOM U 16 I 17 SATI.